Batterier og miljø

Smid aldrig brugte batterier i skraldespanden!

 

Udtjente batterier er ikke ligesom almindeligt husholdningsaffald. Det er særligt affald - og det betyder, at det skal håndteres anderledes end f.eks. mælkekartoner og plastikposer. Bortskaffes batterier korrekt, kan materialerne endda genbruges, og så er det dobbelt miljøgevinst!

 

Næsten alt husholdningsaffald bliver brændt, hvilket batterier ikke er egnede til. Den kemi der får et batteri til at virke, er ikke god at få ud i miljøet i afbrændt form. Defor skal batterier afleveres i de opstillede batteribokse, som du kan finde i forskellige supermarkeder, i affaldsrum eller på genbrugsstationerne.  

 

 

Se filmen "Farvel batterier" her:

 

  

Du kan læse meget mere om genanvendelse af batterier på denne side:

BatteriForeningen

 

Alle vores produkter lever op til de strenge miljøkrav, der stilles af EUs RoHS direktiv, indført i juli 2006. Dette direktiv sikrer, at brugen af farlige stoffer er minimeret til glæde og gavn for miljøet.

 

Ved at købe et nyt batteri, bidrager du til at forbedre miljøet. Ved at bruge dit digitale udstyr i længere tid reducerer du mængden af affald.

Lakuda: © 2003-2024 Lakuda.dk